LT 07015. SA Kampioen Ramlam 2008

John Khanye met LT 11057

Stelena se toegewyde span met LT 11057

LT 12089. V/S: LT 10221. Res Kamp ooi Hoveld
skou 2013

LT 11057. V/S: LT 07163. Res Sen Kamp Ram
Hoveld skou 2013
 

LT 13113. V/S: LT 11057.
VS Kamp Ooilam 2014

LT 13056. V/S: LT 06267.
SA Res Kamp Ramlam 2014

LT 13132. V/S: LT 11057. Mpumalanga Kamp Ramlam 2014

LW 11005. Nuwe gene vir Stelena Aug 2013

Skouramme Sept 2013
 

Skouramme langs die Dam

LT 11057 en LT 12025

LT 12025, LT 11057 & LT 12229

Veilingramme 2012

LT 11164 V/S: LT 10055. Duurste ram Produksieveiling 2013
 

LT 07163 van 2007

LT 07163 van 2007

LT 07163 van 2007
 

LT 10055 van 2010. Verkoop op Produksieveiling 2012 @ R30000

Wat gaan aan daar anderkant?

Seuns van LT 07163 in n ry
 

LT 10215; V/S: LT 07163. Gebruik in stoet

LT 11149; V/S: LT 07163. Gebruik in stoet

LT 11057; V/S: LT 07163. Gebruik in stoet

LT 11057; V/S: LT 07163. Gebruik in Stoet
 

LT 11149; V/S: LT 07163. Gebruik in stoet

Veilingramme 2013

Veilingramme 2013

Veilingramme 2013

Veilingramme 2011
 

LT 06267. Wenner o/140kg en 3de SA Senior Kampioen ram 2008

Stelena stoetooie in die veld

Jasmyn by LT 08222 van 1998; VS Senior Kampioen Ram 2000; 4de SA Senior Kampioen Ram 2000; Verkoop aan Australiese telers in 2002

Stelena stoetooie in die veld

LT 07073  V/S: HAH 03007 M/D: LT 05111;  SA Jnr Kampioen Wolram 2008
 

LT 05111 V/S: LT 03233. SA Kampioen Wolooi 2006

Kampioen Ramteler 2007

LT 06023; V/S: LT 03233. SA Res Jnr Kampioen Ram 2007; LT 06129; V/S: LT 03343. SA Kampioen Ramlam. 2007
   

 
2013 - 2015 Stelena SA Vleismerino Stoet Website Disclaimer