Stephanus en Helena Lombard het die STELENA SA Vleismerinostoet geregistreer in 1977 - dus al 36 jaar van doelgerigte seleksie.

Goeie vrugbare moeders wat konstant goed teel en prestasie syfers was nog altyd die grondslag van seleksie in hierdie kudde. Ramlammers uit sulke uitstaande moeders is nog altyd met vrug gebruik.

From 1990 to 1997 we retained only the best 30% of young ewes for replacement. This resulted in the development of a strong genetic base that started bearing the fruit we were hoping and praying for.

Our sheep are not being pampered but are kept under the same conditions as our commercial neighbours. Our biggest pride stems from our satisfied customers that keep on coming back for more of our genetics.

Stelena het al vele Nasionale Kampioene vertoon en het ook presteer in veldramprojekte.  Sedert 2000 is heelwat embrios ook uitgevoer na Australië.

   

 
© 2013 - 2015 Stelena SA Vleismerino Stoet • Website Disclaimer